Лизинг
Софиа Бош Кар
наемане на автомобил
условия за наем на автомобил
контакти

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ на нови и употребявани автомобили - дългосрочен наем на леки и товарни автомобили


Оперативният лизинг, за разлика от финансовия, е форма на договор, при която Лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. Също така след изтичането срока на договора за оперативен лизинг МПС, предмет на договора, се връща на Лизингодателя.

Стандартно срокът на договора е от 12 до 36 месеца. Употребяваните коли под наем не могат да бъдат по-стари от 24 месеца при доставката. След изтичане на срока по договора имате възможност да закупите ползвания от вас автомобил на остатъчна стойност договорена предварително при подписване на договора. Договорът за оперативен лизинг е базиран на стандартен договор за rent a car, с тази разлика, че при покупката на избран автомобил се гарантира с депозит равен на три месечни вноски.

Предимствата на оперативния лизинг

- Не блокирате основни средства на компанията за закупуване или лизинговане на автомобили, които бихте ползвали няколко месеца(седмици) в годината.
- Не се поемат рискове чрез обвързване със заеми, кредити и финансов лизинг за създаване на собствен автопарк, чиято поддръжка и реализация в последствие става доста трудна задача.
- Не заплащате за не характерна работна ръка, която не ви е необходима при вида на вашата дейност (Отговорници Транспортна дейност, Механици).
- Вноските по Договора за оперативен лизинг се признават за разход на фирмата в целия си размер. Имате възможност за ползване на ДДС при автомобили над 6+1, лекотоварни и товарни.
- По-добро прогнозиране на разходите за автомобилен парк, поради липсата на непредвидени разходи за ремонти. - Заплащате такса само за период, през който сте ползвали превозното средство.
- Осигуряваме ви веднага заместващ или допълнителен автомобил при възникнала нужда.
- Нямате притеснения за щети, ремонти и застраховки.Не се чудите къде и как да съхранявате стотиците автомобилни гуми.

Забележка: Sofia Bosch Car Ltd. си запазва правото на промени в зависимост от условията на банките, лизингодателите, общите условия на застрахователните компании и приложимото законодателство.

ЛИЗИНГ на автомобили от Sofiq Bosch Car


Освен автомобилите от ОПЕРАТИВНИЯ ЛИЗИНГ Вие можете да се възползвате от всички предложения на София Бош Кар за лизинг на автомобили по схемата на УниКредит Булбанк